Favicon

De keuken, waar alle zintuigen bijeenkomen

We weten al heel veel over onze vijf zintuigen, maar nog lang niet alles. Waarom is bij sommige mensen één zintuig veel sterker dan de andere vier? Is het bijvoorbeeld echt waar dat visueel gehandicapten beter kunnen horen en voelen? En worden onze zintuigen minder alert door de vele prikkels om ons heen? Dit zijn vragen waarmee de wetenschap zich elke dag nog bezighoudt.